Vi går gladere hjem :)

Spilleregler for forældre i 1.b

 1. Vi sikrer god, ærlig kommunikation forældrene imellem og lytter til hinanden med respekt. Vi ringer hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis der er problemer børnene imellem.
 2. Vi accepterer forskelligheder og omtaler børn, forældre og lærere med respekt og loyalitet i børnenes påhør.
 3. Vi tager godt imod nye børn/forældre i klassen
 4. Vi støtter op omkring klassens arrangementer (hjemmet repræsenteret)
 5. Vi tilstræber at undgå klikedannelse i klassen.
 6. Vi har tillid til at læreren tackler konflikter
 7. Vi har tillid til lærerens kompetencer
 8. Vi hjælper med at udvide børnenes horisont, f.eks. med at invitere forskellige legekammerater med hjem.
 9. Vi respekterer at børnene ikke nødvendigvis ikke har lyst til at lege med alle i klassen, men hjælper dem til at huske på at behandle alle klassekammerater ordentlig.
 10. Vi sikrer at legeaftaler overholdes og respekterer indbyrdes aftaler om hvor og hvordan der kan leges.
 11. Vi taler åbent om børnenes forhold og deres samspil.
 12. Vi tilstræber at sende undervisningsparate børn i skole, dvs. til tiden, veludhvilede, med bøger, madkasse, gymnastiktøj m.m.
 13. Ved fødselsdage inviteres enten alle drenge, alle piger, eller hele klassen. Der er aftalt et gave beløb på 25 kr. pr. barn. I forbindelse med fødselsdage kan man invitere til forældrekaffe den sidste halve time, før afhentning. Dette skal fremgå af indbydelsen
 14. Ved manglende tilmelding til arrangementer ringer arrangøren og spørger om vi må låne dit barn til arrangementet. Således alle børnene kommer med, selvom forældrene ikke lige har mulighed.