Vi går gladere hjem :)

Spilleregler

Inspiration fra Undervisningsministeriet til etiske mål/spilleregler/aftaler

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Således står der i folkeskolens formål.

Det betyder, at skolen sætter etiske eller værdibaserede mål, hvilket kan betragtes som en del af det at arbejde med elevens/elevernes alsidige personlige udvikling - en udvikling, der skal sætte eleven i stand til at begå sig og deltage aktivt i det demokratiske samfund.

Etiske mål kan spænde vidt. Det kan fx være et mål, at eleven

afstår fra at udøve magt, når det ikke er nødvendigt - selvom man har mulighed for det: Man slår ikke, blot fordi nogen har kigget på en sætter egne behov under fællesskabets: Selvom man har lyst til noget, lader man være, hvis det forhindrer fællesskabets udfoldelse stiller sine ressourcer til rådighed for fællesskabet - også når det ikke er forbundet med egen vinding: Man kan godt gøre noget for nogen uden at få noget for det respekterer og forstår, at der i vores samfund findes såvel uskrevne som skrevne regler, normer, skikke og brug, som det forventes, at alle overholder og lever op til forstår, at personlig frihed ikke er noget, der er givet, men noget der skal kæmpes for forstår, at personlig frihed gælder for alle, hvilket betyder, at den kun kan udøves, når den ikke begrænser andres mulighed for at benytte deres personlige frihed.

Et etisk mål kan også være, at eleverne tager hensyn til hinanden forstår, at selvom alle ikke er ens, så har alle ret til at være her gør de opgaver færdige, som de er gået i gang med bruger et ordentligt sprog retter sig efter det, de voksne siger indgår aktivt i fællesskaber får mulighed for at bruge deres nysgerrighed får stimuleret deres lyst til at lære får mulighed for at indgå aktivt i demokratiske processer.