Vi går gladere hjem :)

Trivselspolitik og mobbestrategi

Østerbyskolens trivselspolitik/mobbestrategi:

Østerbyskolens trivselsarbejde/mobbestrategi er baseret på engagement fra lærerne i samarbejdet med forældrene, understøttet af skolens trivselsvejlederordning.

Alle forældre, lærere og elever kender denne ordning gennem de seneste mange år, og dette samarbejde sikrer en høj trivsel i dagligdagen.

Ingen af vores elever overses i forhold til trivsel i skolen.

Der er ingen mobning på Østerbyskolen.

Skolen kan fremvise et flot resultat fra den nationale trivselsundersøgelse i skoleåret 2015/16:

Samlet trivsel, 4.-9-klassetrin (1-5 ):

Social trivsel: 4,2

Faglig trivsel: 3,8

Støtte og inspiration: 3,4

Ro og orden: 3,9

Spørgsmål fra undersøgelsen:

Er du blevet mobbet dette skoleår? 88% aldrig, 6 % sjældent.

Har du selv mobbet nogen dette skoleår? 89% aldrig, 7% sjældent.

0.-3. klassetrin:

Spørgsmål fra undersøgelsen:

Er du glad for din skole? 84% ja, meget, 12% ja lidt

Er der nogen der driller dig, så du bliver ked af det? 53% nej, 38 % ja nogle gange.

Opdateret den 19/8.16