Vi går gladere hjem :)

Til børn og forældre

Vi ser det som vores fornemste opgave at skabe et skoleliv, hvor både børn og forældre er glade og trygge. En skole hvor eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan og hvor de gives kompetencer og gåpåmod til et godt liv – også efter folkeskolen. Opsummerende stiler vi efter at tilbyde et læringsmiljø, hvor:

 • Alle skal have det godt, være trygge ved og have tillid til skolen.
 • Alle elever bliver så dygtige, som de overhovedet kan.
 • Eleverne omgives af voksne, der vil dem, og som viser, at de vil dem.
 • Alle børn mødes med anerkendelse, respekt og tilpassede udfordringer. I fremtiden vil også elevernes lektier være mere individuelt tilpassede – noget skolebestyrelsen i den kommende tid vil udarbejde principper for.
 • Alle behandles ens – altså lige godt – ved at blive behandlet forskelligt og med afsæt i individuelle behov, styrker og forudsætninger.
 • Eleverne modtager, udover uddannelse, også dannelse og rustes til at blive kompetente og demokratiske medborgere med respekt for de mennesker og det samfund, der omgiver dem.
 • Eleverne præsenteres for mange forskellige mennesker, kulturer og baggrundshistorier, og møder ikke kun ”sig selv”.
 • Vi fejrer både kollektive og individuelle succeser.

Til medarbejdere

På Østerbyskolen er vi stolte – stolte af vores elever, vores dygtige medarbejdere og den inkluderende, mangfoldige og positive kultur, vi har skabt. Opsummerende tilbyder vi en skole og arbejdsplads, hvor der er:

 • Højt til loftet, plads til de store tanker, de nye idéer og de skæve tilgange.
 • Et positivt arbejdsmiljø.
 • Tillid og frihed under ansvar.
 • Plads til forskellighed både blandt børn og voksne.
 • Personale, der brænder for deres fag, for at undervise og for at skabe læring.
 • Personale, der vil børnene, og som arbejder målrettet for at sikre progression og trivsel hos alle elever.
 • Kultur for at skabe positive relationer til eleverne – med dem kan man komme til at betyde en stor forskel i mange børn og unges liv.
 • Et stærkt kollegafællesskab og samarbejde mellem dedikerede og engagerede medarbejdere – ingen er alene.