Vi går gladere hjem :)
centret

Gå til ØsterbyCentrets hjemme her

ØsterbyCentret ligger lige vest for Østerbyskolen. Her er et skoletilbud for børn med behov for meget voksenstøtte for at de kan lære og udvikle sig optimalt.

Der er cirka 100 elever der går i skole på ØsterbyCentret

 

Grundlæggende tilgang

"Alle børn kan lære og udvikle sig. Vi er alle værdifulde". Det er de enkle grundtanker bag

ØsterbyCentret. Vi uddanner børnene i livsduelighed. Vi danner rammen om et

særligt fællesskab og skaber grobund for venskaber hos de mange unikke børn der går i skole hos

os. Vi har en anerkendende tilgang i arbejdet med eleverne og vi henter vores viden fra mange

forskellige teorier, blandt andet er vi meget inspireret af neuropædagogik. Vi arbejder ud fra en

strategi om, at børn gør det rigtige hvis de kan. Børn der er opkørte skal låne lidt ro for at falde

ned igen. Vi skælder derfor ikke ud og råber meget sjældent højt. Alligevel er vi tydelige i vores

udmeldinger og fastholder børnene i de krav vi stiller. Vi vægter en høj grad af struktur og

forudsigelighed i undervisningen.

 

 

Eleverne på ØsterbyCentret

Eleverne på Centret er alle elever der har brug for meget voksenstøtte. Eleverne er inddelt i

grupper som igen er opdelt i tre faser; Indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervisningen

foregår fra 8.00-14.00. Herudover har mellemtrinnet og udskolingen understøttende undervisning(UUV) tirsdag og torsdag. I UUV tilbydes undervisning i boldspil, sløjd,

musik og kreativt værksted. Mange af eleverne er fritaget fra den understøttende undervisning, da

skoledagene ellers bliver meget lange. Denne beslutning laves individuelt i en midlertidig periode i

samråd med forældrene.

 

 

Ferieplan 2021-2022 - Folkeskoler i Vejen Kommune 

Ferie:

Dato:

Sommerferie 

(lørdag den 26. juni) - søndag den 8. august

Efterårsferie

lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober

Juleferie

tirsdag den 21. december - mandag den 3. januar

Vinterferie

lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar 

Påskeferie

lørdag den 9. april - mandag den 18. april

St. Bededag

fredag den 13. maj - søndag den 15. maj

Kristi Himmelfartsferie  

torsdag den 26. maj - søndag den 29. maj

Pinseferie

lørdag den 4. juni - mandag den 6. juni

Sommerferie

lørdag den 25. juni - .....

 

 

   

De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.