Vi går gladere hjem :)

Fokus på lærerrollen

Skoleleder Allan Lauenblad mener at lærerens selvforståelse er af vital betydning, når der skal være plads til alle.
Skrevet af Henning Jensen den 16.09.2017, 05:40

Rummelighed er regeringens svar på at flere og flere elever i de senere år er blevet undervist i specialklasser. Men hvordan skal læreren møde de udfordringer der følger med at flere elever integreres/inkluderes i de almindelige skoleklasser. Det har Allan Lauenblad nogle bud på. Han er ikke i tvivl om, hvad der er vigtigt, og hvad han forventer af sine lærere:

”Vi skal have fokus på børnene, som er målet for vores virke. Det vigtigste er, at læreren optræder som professionel vejleder. Børnene skal tydeligt kunne mærke personen bag rollen. Det er med andre ord den voksne, der gennem nærvær i samværet med børnene har ansvaret for at skabe en meningsgivende struktur for børnene.”

Hvilke konkrete tiltag er der taget i forhold til at specialundervisningen nu er blevet stærkt begrænset?
”Vi har hvad der skal til, bl.a. gennem styrkearbejdet er vi på forkant med udviklingen, for vi har etableret et fælles sprog, der gør kommunikationen præcis og som kan italesætte følelser. Det skaber den fornødne basis for rummelighed i fællesskabet.”

Fortsætter skolen så bare som hidtil i det kommende skoleår?
”Nej, vejlederfunktionen bliver styrket med 2 uddannede vejledere i inklusion, der kan træde til efter behov. Der gennemføres systematiske elevsamtaler i overbygningen, og i indskolingen er det den rullende skolestart, der er det nye. Der bliver i alt 6
aldersblandede klasser.”

Hvad forstår du ved begrebet inklusion?
For mig er inklusion ikke en metode men et menneskesyn.
Et menneskesyn hvor alle har ret til at deltage i fællesskabet, med deres individuelle forskelligheder. At børn lærer bedst gennem social deltagelse, og at vi tilpasser det sociale og fysiske miljø i forhold til børnenes behov og forudsætninger. Og ikke mindst at den enkelte elev føler sig inkluderet i et fællesskab, stort eller lille
Hvordan får læreren det til at lykkes, når vi ved, at lærerenes prestige i Danmark er lav sammenlignet med andre lande? Bliver lærerne så ikke det som  professor Lars Henrik Schmidt lidt provokerende har kaldt for det nye tyende?
”Det oplever vi ikke her på skolen. Vi fokuserer på at øge lærernes bevidsthed om egen rolle, så de får en professionel indstilling, for det ved vi, giver selvfølelse og respekt. Personligt har jeg oplevet mere arbejdsglæde ved at mit arbejde giver mening hver dag. For mig handler det måske i virkeligheden om livsfylde.”

Der har lige været olympiske lege.
Har konkurrence nogen plads i folkeskolen?
”Ja helt afgjort, den inkluderende naturlige konkurrence. Næsten alle holder af kappestrid, og ikke bare drenge. Det ligger åbenbart dybt i os, at vi gerne vil gøre os umage og opnå anderkendelse.”
Men konkurrence har i nogle skolekredse næsten været tabu?
”Jeg mener, at det er et stærkt redskab til fremme af læring og udvikling. Men selvfølgelig må det ikke føre til udstødelse af fællesskabet.”

Henning Jensen er lærer på skolen i matematik og fysik